Zasady działania GCI

ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W GOLESZOWIE

 

  1. Usługi Gminnego Centrum Informacji w Goleszowie skierowane są do absolwentów szkół ponadpodstawowych, osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, innych poszukujących pracy a także osób zagrożonych utratą pracy.

  2. Osoby bezrobotne korzystać mogą z usług GCI od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00 oraz w piątki w godz. 8.00-16.00

  3. Korzystanie z oferowanych usług jest bezpłatne i dobrowolne. 

  4. Obsługę GCI zapewniają wykwalifikowani w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi pracownicy.

  5. Działania GCI oparte są na współpracy z Urzędem Gminy w Goleszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie, Gimnazjum w Goleszowie oraz innymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz osób poszukujących pracy.

  6. GCI umożliwia poruszanie się po lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym rynku pracy poprzez Internet. 

  7. Regulamin GCI określa zasady korzystania ze sprzętu komputerowego i biurowego, niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI, a także obowiązek poniesienia kosztów wyrządzonej szkody.