Oferta GCI

Oferta Gminnego Centrum Informacji w Goleszowie skierowana jest głównie na:

 • aktywizację osób młodych,
 • aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie,
 • wsparcie i pomoc dla osób poszukujących pracy,
 • wsparcie i pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy.

Bezpłatne usługi dostępne w naszym Gmine Centrum Informacji:

 • pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych 
 • drukowanie, kserowanie, skanowanie dokumentów aplikacyjnych
 • pomoc w zakładaniu i obsługi emaila, możliwość wysłania dokumentów aplikacyjnych z emaila GCI
 • możliwość skorzystania z telefonu w celu poszukiwania pracy
 • możliwość skorzystania z ofert lokalnego rynku pracy
 • pomoc w wyszukaniu w sieci internetowej ofert pracy zagranicą i poza rynkiem lokalnym
 • możliwość skorzystania z kursu podstawowej obsługi komputera
 • informacje z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych
 • bazy szkół, uczelni wyższych w kraju; pomoc uczniom i studentom w procedurze rekrutacyjnej za pomocą Internetu,
 • informacje turystyczne o Gminie Goleszów i turystyce regionalnej