List Motywacyjny - LM

List motywacyjny jest uzupełnieniem CV. Wyraża motywację kandydata do określonej pracy i opisuje jego konkretne kompetencje do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku. To także miejsce na pochwalenie się swoimi sukcesami, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy oraz na nakreślenie swoich celów zawodowych, najlepiej zbieżnych z interesem firmy.  

 

1. Czy LM jest niezbędny

2. Jak napisać LM

3. Najczęstsze błędy

4. Przykładowe Listy motywacyjne