Historia

Nasze Gminne Centrum Informacji w Goleszowie powstało w 2004 roku w ramach realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca". 

Celem utworzenia Gminnego Centrum Informacji było wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie mieszkańcom mniejszych miejscowości wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do dnia dzisiejszego GCI stanowi istotne ogniwo poradnictwa i pośrednictwa pracy służące osobom bezrobotnym i poszukującym pracy dzięki możliwości bezpłątnego skorzystania w nim z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, sprzętu biurowego takiego jak skaner, drukarka, ksero, oraz skorzystaniem z telefonu w celu poszukiwania pracy.