Curriculum Vitae - CV

Co to jest CV?

 

Curriculum Vitae w skrócie Cv lub inaczeć życiorys zawodowy. Za pomocą którego przedstawiamy pracodawcy swoje wykształcenie oraz przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. Za pomocą CV przekazujemy pracodawcy podstwowe informacje odnośnie swoich kwalifikacji zawodowych. Pozwala ono pracodawcy wstępnie zweryfikować czy dana osoba niezbęde wymagania na określone stanowisko pracy.

 

1. Co powinno zawierać CV:

2. Pierwsze CV

3. Najczęstsze błędy

4. Przykładowe CV